Neuroborelioza

Neuroborelioza jest to choroba atakująca mózg

 

Neuroborelioza to postać choroby z Lyme, której objawy dotyczą układu nerwowego. Zajęcie układu nerwowego może nastąpić po kilku miesiącach a nawet po kilkunastu latach od ekspozycji na ukłucie kleszcza Ixodes ricinus. Objawy neurologiczne wczesne mogą pojawić się już w czasie lokalnej zmiany skórnej – rumienia wędrującego EM. W okresie EM możliwe jest już wystąpienie zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych z objawami ogólnymi takimi jak zmęczenie, bóle stawowe, gorączka. Badanie płynu mózgowo- rdzeniowego w pierwszych 2 tygodniach nie wykazuje zmian i nie stwierdza się objawów neurologicznych . Po 3 tygodniach do 3 miesięcy od zakażenia w płynie mózgowo- rdzeniowym stwierdzamy pleocytozę limfocytarną.

Do innych zespołów neurologicznycjh występujacych w okresie wczesnym ( możliwych razem z EM) to jest do 3 miesięcy od zakażnia zaliczamy również: porażenia nerwów czaszkowych, radikulopatie. A współistnienie wszystkich trzech objawów to jest limfocytarnego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, zespołu korzeniowego i porażenia nn. czaszkowych nazywane jest triadą Bannwartha.

Najcięższą postacią kliniczną neuroboreliozy jest zapalenie mózgu i rdzenia. Objawy choroby moga wystąpić w każdym okresie choroby to jest w okresie wczesnym i późnym jako powikłanie zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych. Zapalenie rdzenia może dotyczyć każdego odcinka, na całej długości.

Do zespołów poźnych neuroboreliozy oprócz radikulopatii czuciowo- ruchowej, zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, mózgu i rdzenia zaliczamy również encefalopatie. Do objawów encefalopatii należą rozdrażnienie, zmiany osobowości, senność w ciągu dnia, ospałość, upośledzona pamięć, trudności w szybkości myślenia oraz zaburzenia artykulacji.  ogólnie stwierdza się gorszą sprawnośc umysłową, mogą wystapić objawy otępienia.

Do grupy zaburzeń związanych  z układem nerwowym należy tak zwany post Lyme syndrom lub borelioza przewlekła stanowiąca trudny problem kliniczny. Chorzy ci skarżą się na zmęczenie, bóle mięśniowe, patestezje, nieuwagę, labilność emocjonalną oraz  zaburzenia snu. Objawy utrzymują się pomimo zniszczenia krętków za pomocą antybiotyków.

Najpowszechniejszym sposobem potwierdzenia rozpoznania jest wykrycznie przeciwciał przeciw B. burgdorferi we  krwi i w płynie mózgowo- rdzeniowym w badaniu wykonanym metodą ELISA, a potwierdzone metodą Western- blot. Miano przeciwciał powinno rosnąc wraz z z trwaniem zakażenia OUN. W pierwszych tygodniach choroby wynik serologiczny może być negatywny.

W leczeniu stosuje się antybiotyki. Lekiem z wyboru jest cefalosporyna III generacji przez okres przynajmniej 1 miesiąca. Jednym z warunków rozpoznania neuroboreliozy jest ustępowanie objawów choroby pod wpływem stosowanych antybiotyków. Niekiedy objawy utrzymują się pomimo przeprowadzenia antybiotykoterapii.

 

Kontakt

+48 602 821 352 (poniedziałek-piątek)
ul. Rynarzewska 3/103
60-133 Poznań